Lampard Icon86 21 52 22
Lampard IconSend Mail

Entreprenør

Frits Halvorsen A/S

Vi står altid klar til den næste opgave....

Privatlivspolitik

Vi prioriterer datasikkerhed
og fortrolighed højt...

Hvilke oplysninger indsamles
Der indsamles følgende oplysninger om den registrerede:
Fulde navnAdresseTlf. nr.E-mailCVR-nr.
Oplysninger indsamles fra den registrerede selv.

Hvad bruges de indsamlede oplysninger til
Fakturering - som grundlag for faktura, for at overholde gældende lovgivning.Kontrakt korrespondance – som led i opfyldelse af kontrakt samt legitim interesse heri.


Hvor opbevares den registreredes personlige oplysninger
Alle oplysninger som Frits Halvorsen A/S modtager, gemmes på en sikret server.
Frits Halvorsen A/S gemmer oplysninger om registrerede, så længe der er et legitimt og sagligt grundlag for at kunne betjene registrerede bedst muligt.
Oplysninger via Internettet, er aldrig helt sikker. Derfor kan Frits Halvorsen A/S ikke garantere sikkerheden af oplysninger og kan ikke påtage sig ansvaret for uberettiget adgang til oplysninger eller misbrug af disse. Enhver videregivelse af oplysninger til Frits Halvorsen A/S er på egen risiko.
Som udgangspunkt, vil alle persondata blive slettet efter 5 år efter afslutning af kundeforholdet, hvorved der menes sidste aktive transaktion.
Hvem kan få oplysningerne udleveret
Frits Halvorsen A/S videregiver aldrig den registreredes oplysninger til 3.part, for at denne selvstændigt kan bruge disse oplysninger, med mindre brugeren selv har afgivet specifik samtykke hertil.
Den Registreredes rettigheder og adgang til hvilke oplysninger der indsamlet
I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder. De er som følger:
*Den registrerede har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger FH behandler
*Den registrerede har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, FH har registreret
*Den registrerede har ret til at få slettet de personoplysninger, FH har registreret. Ønsker den registrerede at få slettet sine personoplysninger, sletter FH alle oplysninger, som FH ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
*Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra den registrerede, har man ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre FH efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.
*Den registrerede har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af sine personoplysninger.
*Den registrerede har i visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én data-ansvarlig til en anden uden hindring.
Klage til Datatilsynet
Den registrerede har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis man er utilfreds med den måde data er behandlet på. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dkFrits Halvorsen A/S
Afdeling:Aarhus
Adresse:Jens Olsens Vej 21.
By:8200 Aarhus N
Telefon:86 21 52 22
Mail:risskov@frits-halvorsen.dk

Frits Halvorsen A/S
Afdeling:Brønderslev
Adresse:Bredgade 203.
By:9700 Brønderslev
Telefon:98 82 12 22
Mail:ash@frits-halvorsen.dk
Websted:www.frits-halvorsen.dk
CVR-nr:50 80 96 17


Frits Halvorsen A/SBrønderslev/Aarhus d. 25. Maj 2018

Webdesign

--------------------------------- Mobile --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- Mobile ---------------------------------

Vi går i dybden med tingene!Frits Halvorsen A/S er kabel- og ledningsentreprenør, der beskæftiger sig med nedgravning af kabler og rør.

Vi arbejder bl.a med     • Specialværktøj
     • Pløjning
     • Gravning
     • Underboring

Åbningstider     man - tors: 08:00 - 15.00    
     fre: 08:00 - 14:00

Entreprenør Frits Halvorsen A/SLocationJens Olsens Vej 21.
8200 Aarhus N
v/Frits Halvorsen
PhoneTelefon: 86 21 52 22
Mail


Copyright © frits-halvorsen.dk | 8200 Aarhus N | Telefon: 86 21 52 22 | CVR-nr. 50 80 96 17